Vassfaret leirskole

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Ingrid Amundsplass
Tlf: 40 19 82 83
kontakt@vassfaretleirskole.no
Lærer og vertskap: Anne Ingunn Grønhaug
Tlf: 90 91 36 89
anne@vassfaretleirskole.no
Administrasjonslærer: Geir Stillingen
Tlf: 98 64 31 69
geir@vassfaretleirskole.no
Kontoradresse:

Vassfaret leirskole
Hedalsvegen 2194
3528 Hedalen
Vassfaret Leirskole Ligger i
Hedalsvegen 2194, 3528 Hedalen, Valdres.
Phone: 40 19 82 83